Literature
Վարդան Այգեկցի

( ~ XII XIII դար)

Վարդան Այգեկցին միջնադարյան հայ առակագիր։

Ապրել է 12-րդ դարի վերջին և 13-րդ դարի սկզբին։ Ծնվել է Սիրիայում, ինչվոր ժամանակ ապրել է Այգեկ գյուղում ( Կիլիկիա), որի շնորհիվ և ստացել է անունը: Եղել է հոգևորական։

Այգեկցու առակներից շատերը հիմք են դարձել հետագա հայ բանաստեղծների ստեղծագործությունների համար։

Այգեկցու հետնորդները մինչև անգամ 17 դարը, նրա առակների մատյանը հարստացրել են, ավելացնելով նորանոր առակներ, նորավեպեր և անեկդոտներ: Այդպես հայտնվեց Վարդանյան Առականին , որը պարունակում էր շուրջ 500 առակ: Ձեռագիր մատյանների մի մասը պահպանվել և հասել է մինչև մեզ Աղվեսագիրք ընդհանուր անվան տակ: Այն հրատարակվել է 1668 թականին, Ամստերդամում:

Առակները կարճ են, պարունակում են այն ժամանակաշրջանի հասարակության սոցիալական կյանքի նկարագիրը: 

>>